Informacja dotycząca wykorzystywania Twoich danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2023

Stuart („my”, „nasz”) to grupa firm specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych na żądanie. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, Twoich prawach i sposobach ich egzekwowania, a także o możliwości składania skarg. Staraliśmy się przekazać te informacje w sposób tak jasny i przejrzysty, jak tylko jest to możliwe. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych, celów przetwarzania i okresów przechowywania danych prosimy o kontakt z naszą firmą

Niniejsza polityka jest aktualizowana systematycznie. W związku z powyższym, prosimy o częste zapoznawanie się z najnowszą wersją.

W zależności od Twojej sytuacji i celu Twojej wizyty na tej stronie, zbierane przez nas dane i cele dotyczące ich pozyskiwania mogą się różnić. Zapraszamy do odwiedzenia strony dotyczącej Twojej sytuacji, korzystając z poniższych linków.

Czy jesteś (kliknij odpowiedź, która dotyczy Twojej sytuacji):


 🔽 Odwiedzającym witrynę internetową

Jakie dane zbieramy i jak będą wykorzystywane?

Nasza firma (i nasi partnerzy) używa plików cookie podczas nawigacji użytkowników na stronie internetowej Stuart.Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

Jeśli postanowisz skontaktować się z naszą firmą za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie formularza „Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym” , pozyskujemy informacje takie, jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz miasto, o którym chcesz uzyskać informacje. Prosimy również o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących nazwy, wielkości i branży działalności Twojej firmy. Dane te, oznaczone gwiazdką *, są absolutnie niezbędne dla zapewnienia obsługi Twojego zapytania. Możesz podać nam również dodatkowe, opcjonalne dane osobowe, abyśmy mogli zapewnić odpowiednią obsługę Twojego zapytania.

Jeśli nie sfinalizujesz wysyłania formularza online, możemy ponownie skontaktować się z Tobą, aby pomóc Ci w wypełnieniu zapytania dotyczącego informacji.

W przypadku subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego, przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane kontaktowe w celu przesyłania Ci biuletynu informacyjnego. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego, korzystając z linku dostępnego w wiadomości e-mail lub kontaktując się z naszą firmą.

Więcej informacji na temat tego przetwarzania można znaleźć w poniższej tabeli.

Podstawa prawna

W poniższej tabeli przedstawione zostały podstawy prawne wykorzystywane przez firmę Stuart w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cele

Podstawy prawne

Pliki cookie

Zgoda 

Reklama 

Zgoda

Przetwarzanie formularza „Kontakt z naszą firmą”

Uzasadnione interesy

Monitorowanie i doskonalenie usług

Uzasadnione interesy

Przechowywanie danych

Uzasadnione interesy

Rozwiązywanie sporów

Uzasadnione interesy

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

Kategoria

Cele

Źródło

Odbiorcy

Okres przechowywania

Osobiste dane identyfikacyjne (takie, jak Twoje imię i nazwisko)

 • Świadczenie naszych usług
 • Komunikacja z Tobą
 • Zgłoszenie raportu o błędzie
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Do 3 lat od ostatniego kontaktu*

Dane kontaktowe (takie jak adres e-mail)

 • Komunikacja z Tobą
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Marketing
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Do 3 lat od ostatniego kontaktu*

Dane logowania (takie, jak unikalna nazwa użytkownika)

 • Doskonalenie naszych usług
 • Marketing
 • Zgłoszenie raportu o błędzie
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi partnerzy handlowi
 • Spółki zależne
 • Do 1 roku od pozyskania danych*

*Możemy zostać zmuszeni do przetwarzania tych danych przez dłuższy okres w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu rozstrzygnięcia sporu lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów.

Firma Stuart nie sprzedaje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych jest przetwarzana w naszych biurach w Paryżu (Francja), Barcelonie (Hiszpania), Londynie (Wielka Brytania),Warszawie (Polska) i Mediolan (Włochy), a także przez niektórych usługodawców naszej firmy.

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam zarządzać naszą działalnością, w tym w odniesieniu do hostingu naszej aplikacji, komunikacji, którą możemy z Tobą prowadzić oraz przetwarzania płatności.

W tym zakresie czasami konieczne jest udostępnienie danych tym usługodawcom, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie usług. Udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodnie z zabezpieczeniami wyszczególnionymi w niniejszej polityce prywatności.

Gdy dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje prawa dotyczące poszanowania Twojej prywatności będą nadal chronione, korzystając z mechanizmów gwarancji określonych w rozporządzeniu RODO, zgodnych z zaleceniami organów nadzorczych, wraz z odpowiednimi środkami umownymi i technicznymi.

Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, udostępniamy dane osobowe organom rządowym, w tym organom podatkowym i policji.

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

Wprowadzamy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony oraz zabezpieczenia wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych. Obejmują one między innymi:

 • Środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych;
 • Ograniczenie dostępu do Twoich danych tylko dla osób, które rzeczywiście ich potrzebują;
 • Zobowiązanie, że nasi pracownicy, a także nasi usługodawcy i ich pracownicy są świadomi swoich obowiązków oraz podpisali odpowiednie klauzule umowne;
 • Ustanowienie procedur zarządzania możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji, w tym procedur powiadamiania Cię o takich naruszeniach w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani;
Niestety, żaden transfer danych nie jest całkowicie bezpieczny. Jeśli uważasz, że poufność Twoich informacji została naruszona, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą na adres dpo@stuart.com.

Jakie są Twoje prawa?

Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych ograniczonych okolicznościach, które w stosownych przypadkach określamy. 

Dostępność

Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat.

Obejmuje to prawo do zażądania od nas dalszych informacji, dotyczących następujących aspektów:

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • Cele przetwarzania danych;
 • Kategorie stron trzecich, którym dane mogą być przekazywane;
 • Okres przechowywania danych (lub kryteria stosowane do określenia tego okresu);
 • Inne prawa, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych przez naszą firmę.

Po upewnieniu się, że rzeczywiście jesteś osobą, której dotyczą określone dane lub jej należycie upoważnionym przedstawicielem, prześlemy Ci te informacje tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności jakiejkolwiek innej osoby (na przykład prawo do prywatności lub prawa własności intelektualnej innej osoby).

Skorygowanie

Masz prawo zażądać skorygowania wszelkich Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

W pewnych okolicznościach (na przykład, gdy dane osobowe są niezbędne w kontekście dochodzenia karnego) nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby.

Ograniczenie

Masz prawo ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 

To prawo ma zastosowanie w ograniczonych okolicznościach, na przykład, gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości Twoich danych.

Sprzeciw

Masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes naszej firmy. 

Aby skorzystać z tego prawa, musisz przekazać firmie Stuart powody związane z Twoją szczególną sytuacją, uzasadniające Twój sprzeciw. Firma Stuart może kontynuować przetwarzanie danych, a tym samym odrzucić Twoje żądanie, jeśli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w odniesieniu do Twoich interesów i praw lub jeśli dane są niezbędne do poczynienia niezbędnych ustaleń dochodzeniowych lub obrony roszczenia w ramach postępowania prawnego.

Przeniesienie

Masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innego usługodawcy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub wykonanie zawartej umowy.

Przekażemy Ci kopię Twoich danych, abyś mógł przekazać je innemu usługodawcy. Jeśli złożysz taki wniosek i będzie to technicznie możliwe, przekażemy dane bezpośrednio do tego innego usługodawcy w Twoim imieniu. Nie dokonamy takiego przekazania w przypadku, gdyby skutkowało to ujawnieniem danych należących do innej osoby.

Prawo do usunięcia danych lub „prawo do bycia zapomnianym”

Możesz wyegzekwować swoje prawo do bycia zapomnianym przez firmę Stuart. 

Możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy, w zakresie, w jakim ich zachowanie nie jest dłużej konieczne w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę Stuart lub jeśli wyraźnie wycofasz swoją zgodę (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych).

Prawo do bycia zapomnianym ma zastosowanie, chyba że dane muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne, ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu związanego z kontem, takiego jak nierozstrzygnięte roszczenie lub spór.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce, nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykonujemy żadnego profilowania dotyczącego Twojej osoby. 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wiadomość e-mail na adres odpowiedni dla Twojego kraju:

Udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a w każdym wypadku najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania ważnego wniosku. Okres ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli Twój wniosek jest szczególnie skomplikowany - w takim przypadku powiadomimy Cię o tym.

Można również kontaktować się z nami pocztą zwykłą na następujący adres:

SRT GROUP
43-45 avenue de Clichy, 
75017 Paryż
Francja

Nasz inspektor ochrony danych to:

Inspektor ochrony danych Grupy La Poste,
CP C703 – 9, rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paryż, 
Francja

W jaki sposób złożyć reklamację?

Zobowiązujemy się współpracować z Tobą w celu rozwiązania wszelkich problemów, które możesz napotkać. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje wątpliwości, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.

W Wielkiej Brytanii:

Information Commissioner's Office - za pośrednictwem jego strony internetowej.

We Francji:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - za pośrednictwem strony internetowej.

W Hiszpanii:

Agencia Española de Protección de Datos - za pośrednictwem strony internetowej.

W Polsce:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO - za pośrednictwem strony internetowej.

W Portugalii:

Le Comissão Nacional de Proteção de Dados - za pośrednictwem strony internetowej.

We Włoszech:

Le Garante per la protezione dei dati personali - za pośrednictwem strony internetowej. 


 🔽 Odbiorcą towarów

Jakie dane zbieramy i jak będą wykorzystywane?

W celu umożliwienia dostawy towarów, osoby odpowiedzialne za wysyłkę (użytkownicy aplikacji, klienci, Ty) mogą przekazać takie dane, jak swoje nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu, podpis oraz dodatkowe informacje niezbędne w celu realizacji dostawy (np. kod do drzwi, piętro itp.).

Dane te są dla naszej firmy niezbędne w celu śledzenia przesyłki i jej dostawy oraz obsługi reklamacji, jeśli to konieczne.

Ponadto możemy również prowadzić ankiety dotyczące poziomu satysfakcji. W takim przypadku Twoje dane są wykorzystywane w celach związanych z doskonaleniem poziomu satysfakcji użytkowników oraz jakości naszych usług.

Więcej informacji na temat tego przetwarzania można znaleźć w poniższej tabeli.

Podstawa prawna

W poniższej tabeli przedstawione zostały podstawy prawne wykorzystywane przez firmę Stuart w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Cele

Podstawy prawne

Zamówienie i dostawa* 

Umowa lub uzasadnione interesy

Dostawa przesyłek 

Uzasadnione interesy

Ankiety dotyczące klientów 

Uzasadnione interesy 

* Firma Stuart powołuje się na konieczność umowną, gdy dostawa jest przeznaczona dla osoby, która złożyła zamówienie. W przeciwnym razie polegamy na naszych uzasadnionych interesach.

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

Kategoria

Cele

Źródło

Odbiorcy

Okres przechowywania

Osobiste dane identyfikacyjne (takie, jak Twoje imię i nazwisko)

 • Śledzenie przesyłki
 • Dostawa
 • Ankieta dotycząca poziomu zadowolenia
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Użytkownicy aplikacji 
 • Klienci
 • Nasi usługodawcy
 • Kurierzy
 • Do jednego roku od realizacji dostawy przesyłki*

Dane kontaktowe

(adres, numer telefonu)

 • Śledzenie przesyłki
 • Dostawa
 • Ankieta dotycząca poziomu zadowolenia
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Użytkownicy aplikacji
 • Klienci
 • Nasi usługodawcy
 • Kurierzy
 • Do jednego roku od realizacji dostawy przesyłki*

*Możemy zostać zmuszeni do przetwarzania tych danych przez dłuższy okres w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu rozstrzygnięcia sporu.

Firma Stuart nie sprzedaje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych jest przetwarzana w naszych biurach w Paryżu (Francja), Barcelonie (Hiszpania), Londynie (Wielka Brytania),Warszawie (Polska) i Mediolan (Włochy), a także przez niektórych usługodawców naszej firmy.

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam zarządzać naszą działalnością, w tym w odniesieniu do hostingu naszej aplikacji, komunikacji, którą możemy z Tobą prowadzić oraz przetwarzania płatności.

W tym zakresie czasami konieczne jest udostępnienie danych tym usługodawcom, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie usług. Udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodnie z zabezpieczeniami wyszczególnionymi w niniejszej polityce prywatności.

Gdy dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje prawa dotyczące poszanowania Twojej prywatności będą nadal chronione, korzystając z mechanizmów gwarancji określonych w rozporządzeniu RODO, zgodnych z zaleceniami organów nadzorczych, wraz z odpowiednimi środkami umownymi i technicznymi.

Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, udostępniamy dane osobowe organom rządowym, w tym organom podatkowym i policji.

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

Wprowadzamy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony oraz zabezpieczenia wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych. Obejmują one między innymi:

 • Środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych;
 • Ograniczenie dostępu do Twoich danych tylko dla osób, które rzeczywiście ich potrzebują;
 • Zobowiązanie, że nasi pracownicy, a także nasi usługodawcy i ich pracownicy są świadomi swoich obowiązków oraz podpisali odpowiednie klauzule umowne;
 • Ustanowienie procedur zarządzania możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji, w tym procedur powiadamiania Cię o takich naruszeniach w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani;
Niestety, żaden transfer danych nie jest całkowicie bezpieczny. Jeśli uważasz, że poufność Twoich informacji została naruszona, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą na adres dpo@stuart.com.

Jakie są Twoje prawa?

Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych ograniczonych okolicznościach, które w stosownych przypadkach określamy. 

Dostępność

Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat.

Obejmuje to prawo do zażądania od nas dalszych informacji, dotyczących następujących aspektów:

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • Cele przetwarzania danych;
 • Kategorie stron trzecich, którym dane mogą być przekazywane;
 • Okres przechowywania danych (lub kryteria stosowane do określenia tego okresu);
 • Inne prawa, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych przez naszą firmę.

Po upewnieniu się, że rzeczywiście jesteś osobą, której dotyczą określone dane lub jej należycie upoważnionym przedstawicielem, prześlemy Ci te informacje tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności jakiejkolwiek innej osoby (na przykład prawo do prywatności lub prawa własności intelektualnej innej osoby).

Skorygowanie

Masz prawo zażądać skorygowania wszelkich Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

W pewnych okolicznościach (na przykład, gdy dane osobowe są niezbędne w kontekście dochodzenia karnego) nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby.

Ograniczenie

Masz prawo ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 

To prawo ma zastosowanie w ograniczonych okolicznościach, na przykład, gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości Twoich danych.

Sprzeciw

Masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes naszej firmy. 

Aby skorzystać z tego prawa, musisz przekazać firmie Stuart powody związane z Twoją szczególną sytuacją, uzasadniające Twój sprzeciw. Firma Stuart może kontynuować przetwarzanie danych, a tym samym odrzucić Twoje żądanie, jeśli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w odniesieniu do Twoich interesów i praw lub jeśli dane są niezbędne do poczynienia niezbędnych ustaleń dochodzeniowych lub obrony roszczenia w ramach postępowania prawnego.

Przeniesienie

Masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innego usługodawcy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub wykonanie zawartej umowy.

Przekażemy Ci kopię Twoich danych, abyś mógł przekazać je innemu usługodawcy. Jeśli złożysz taki wniosek i będzie to technicznie możliwe, przekażemy dane bezpośrednio do tego innego usługodawcy w Twoim imieniu. Nie dokonamy takiego przekazania w przypadku, gdyby skutkowało to ujawnieniem danych należących do innej osoby.

Prawo do usunięcia danych lub „prawo do bycia zapomnianym”

Możesz wyegzekwować swoje prawo do bycia zapomnianym przez firmę Stuart. 

Możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy, w zakresie, w jakim ich zachowanie nie jest dłużej konieczne w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę Stuart lub jeśli wyraźnie wycofasz swoją zgodę (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych).

Prawo do bycia zapomnianym ma zastosowanie, chyba że dane muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne, ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu związanego z kontem, takiego jak nierozstrzygnięte roszczenie lub spór.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce, nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykonujemy żadnego profilowania dotyczącego Twojej osoby. 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wiadomość e-mail na adres odpowiedni dla Twojego kraju:

Udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a w każdym wypadku najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania ważnego wniosku. Okres ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli Twój wniosek jest szczególnie skomplikowany - w takim przypadku powiadomimy Cię o tym.

Można również kontaktować się z nami pocztą zwykłą na następujący adres:

SRT GROUP
43-45 avenue de Clichy, 
75017 Paryż
Francja

Nasz inspektor ochrony danych to:

Inspektor ochrony danych Grupy La Poste,
CP C703 – 9, rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paryż, 
Francja

W jaki sposób złożyć reklamację?

Zobowiązujemy się współpracować z Tobą w celu rozwiązania wszelkich problemów, które możesz napotkać. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje wątpliwości, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.

W Wielkiej Brytanii:

Information Commissioner's Office - za pośrednictwem jego strony internetowej.

We Francji:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - za pośrednictwem strony internetowej.

W Hiszpanii:

Agencia Española de Protección de Datos - za pośrednictwem strony internetowej.

W Polsce:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO - za pośrednictwem strony internetowej.

W Portugalii:

Le Comissão Nacional de Proteção de Dados - za pośrednictwem strony internetowej.

We Włoszech:

Le Garante per la protezione dei dati personali - za pośrednictwem strony internetowej. 


 🔽 Użytkownikiem aplikacji

Jakie dane zbieramy i jak będą wykorzystywane?

Jeśli zdecydujesz się pobrać i zainstalować naszą aplikację, będziemy pozyskiwać Twoje dane osobowe w celu świadczenia naszych usług. Przetwarzane dane zależą od usług, z których zdecydujesz się skorzystać.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu skontaktowania Cię z kurierami i zapewnienia sprawnej realizacji dostawy Twojej przesyłki.

Płatności

W przypadku płatności online, korzystamy z usług dostawcy posiadającego certyfikat PCI-DSS. Norma PCI-DSS to międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany w celu zapewnienia poufności i integralności danych posiadaczy kart, a tym samym zabezpieczenia danych kart podczas transakcji.

W żadnym wypadku nie uzyskujemy dostępu do danych Twojej karty kredytowej w ramach tego przetwarzania.

Obsługa klienta

Kiedy kontaktujesz się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta, rozmowa z Tobą jest nagrywana w celach szkoleniowych i kontrolnych. Informujemy o tym i oferujemy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiego nagrywania.

Zebrane dane są również wykorzystywane w celu generowania statystyk mających na celu doskonalenie jakości usług, w szczególności poprzez tworzenie raportów dotyczących napotkanych przez Ciebie problemów, aby umożliwić nam identyfikację powtarzających się problemów.

Dalsze informacje na temat tego przetwarzania i podstaw prawnych, na których się opieramy, zostały zamieszczone w poniższych tabelach.

Podstawa prawna

Cele 

Podstawy prawne

Świadczenie usług (w tym zarządzanie Twoimi zamówieniami i przetwarzanie danych płatniczych) 

Konieczność umowna

Usługi geolokalizacji

Zgoda

Autoryzacja 

Uzasadnione interesy

Kontrola i doskonalenie usług 

Uzasadnione interesy

Przechowywanie danych 

Uzasadnione interesy

Rozwiązywanie sporów 

Uzasadnione interesy

Kategorie pozyskiwanych danych

Kategoria

Cele

Źródło

Odbiorcy

Okres 

przechowywania

Osobiste dane identyfikacyjne (takie, jak Twoje imię i nazwisko lub nazwa użytkownika)

 • Utworzenie konta i zarządzanie nim
 • Komunikacja między Tobą a kurierem
 • Zarządzanie Twoimi zamówieniami i informacjami
 • Doskonalenie naszych usług

 

 • Ty
 • Stuart 
 • Nasi usługodawcy
 • Kurierzy
 • Do 5 lat po dezaktywacji konta*

Dane kontaktowe (takie jak Twój adres e-mail)

 • Utworzenie konta i zarządzanie nim
 • Komunikacja między Tobą a kurierem
 • Zarządzanie Twoimi zamówieniami i informacjami
 • Doskonalenie naszych usług
 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • Kurierzy
 • Do 5 lat po dezaktywacji konta* 

Informacje finansowe (np. szczegółowe dane Twojej karty kredytowej i szczegóły transakcji)

 • Płatność
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi usługodawcy

 

 

 • Fakturowanie
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • Dane dotyczące fakturowania: 10 lat od zakończenia roku obrotowego*

Historia Twojego konta

 • Utworzenie konta i zarządzanie nim
 • Zarządzanie Twoimi zamówieniami i informacjami
 • Doskonalenie naszych usług
 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy

 

 

 • Do 5 lat po dezaktywacji konta* 

Dane dotyczące lokalizacji (określone na podstawie Twoich danych logowania)

 • Automatyczne uzupełnianie Twojego adresu podczas wypełniania formularzy
 • Nasi usługodawcy
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • 1 rok od pozyskania danych*

Dane dotyczące logowania (takie jak adres IP) 

 • Wsparcie klientów
 • Zgłoszenie raportu o błędzie
 • Bezpieczeństwo naszych systemów
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy

  

 • 1 rok od pozyskania danych*

* Możemy zostać zmuszeni do przetwarzania tych danych przez dłuższy okres w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu rozstrzygnięcia sporu lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów.

Firma Stuart nie sprzedaje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych jest przetwarzana w naszych biurach w Paryżu (Francja), Barcelonie (Hiszpania), Londynie (Wielka Brytania),Warszawie (Polska) i Mediolan (Włochy), a także przez niektórych usługodawców naszej firmy.

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam zarządzać naszą działalnością, w tym w odniesieniu do hostingu naszej aplikacji, komunikacji, którą możemy z Tobą prowadzić oraz przetwarzania płatności.

W tym zakresie czasami konieczne jest udostępnienie danych tym usługodawcom, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie usług. Udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodnie z zabezpieczeniami wyszczególnionymi w niniejszej polityce prywatności.

Gdy dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje prawa dotyczące poszanowania Twojej prywatności będą nadal chronione, korzystając z mechanizmów gwarancji określonych w rozporządzeniu RODO, zgodnych z zaleceniami organów nadzorczych, wraz z odpowiednimi środkami umownymi i technicznymi.

Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, udostępniamy dane osobowe organom rządowym, w tym organom podatkowym i policji.

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

Wprowadzamy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony oraz zabezpieczenia wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych. Obejmują one między innymi:

 • Środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych;
 • Ograniczenie dostępu do Twoich danych tylko dla osób, które rzeczywiście ich potrzebują;
 • Zobowiązanie, że nasi pracownicy, a także nasi usługodawcy i ich pracownicy są świadomi swoich obowiązków oraz podpisali odpowiednie klauzule umowne;
 • Ustanowienie procedur zarządzania możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji, w tym procedur powiadamiania Cię o takich naruszeniach w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani;
Niestety, żaden transfer danych nie jest całkowicie bezpieczny. Jeśli uważasz, że poufność Twoich informacji została naruszona, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą na adres dpo@stuart.com.

Jakie są Twoje prawa?

Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych ograniczonych okolicznościach, które w stosownych przypadkach określamy. 

Dostępność

Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat.

Obejmuje to prawo do zażądania od nas dalszych informacji, dotyczących następujących aspektów:

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • Cele przetwarzania danych;
 • Kategorie stron trzecich, którym dane mogą być przekazywane;
 • Okres przechowywania danych (lub kryteria stosowane do określenia tego okresu);
 • Inne prawa, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych przez naszą firmę.

Po upewnieniu się, że rzeczywiście jesteś osobą, której dotyczą określone dane lub jej należycie upoważnionym przedstawicielem, prześlemy Ci te informacje tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności jakiejkolwiek innej osoby (na przykład prawo do prywatności lub prawa własności intelektualnej innej osoby).

Skorygowanie

Masz prawo zażądać skorygowania wszelkich Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

W pewnych okolicznościach (na przykład, gdy dane osobowe są niezbędne w kontekście dochodzenia karnego) nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby.

Ograniczenie

Masz prawo ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 

To prawo ma zastosowanie w ograniczonych okolicznościach, na przykład, gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości Twoich danych.

Sprzeciw

Masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes naszej firmy. 

Aby skorzystać z tego prawa, musisz przekazać firmie Stuart powody związane z Twoją szczególną sytuacją, uzasadniające Twój sprzeciw. Firma Stuart może kontynuować przetwarzanie danych, a tym samym odrzucić Twoje żądanie, jeśli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w odniesieniu do Twoich interesów i praw lub jeśli dane są niezbędne do poczynienia niezbędnych ustaleń dochodzeniowych lub obrony roszczenia w ramach postępowania prawnego.

Przeniesienie

Masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innego usługodawcy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub wykonanie zawartej umowy.

Przekażemy Ci kopię Twoich danych, abyś mógł przekazać je innemu usługodawcy. Jeśli złożysz taki wniosek i będzie to technicznie możliwe, przekażemy dane bezpośrednio do tego innego usługodawcy w Twoim imieniu. Nie dokonamy takiego przekazania w przypadku, gdyby skutkowało to ujawnieniem danych należących do innej osoby.

Prawo do usunięcia danych lub „prawo do bycia zapomnianym”

Możesz wyegzekwować swoje prawo do bycia zapomnianym przez firmę Stuart. 

Możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy, w zakresie, w jakim ich zachowanie nie jest dłużej konieczne w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę Stuart lub jeśli wyraźnie wycofasz swoją zgodę (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych).

Prawo do bycia zapomnianym ma zastosowanie, chyba że dane muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne, ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu związanego z kontem, takiego jak nierozstrzygnięte roszczenie lub spór.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce, nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykonujemy żadnego profilowania dotyczącego Twojej osoby. 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wiadomość e-mail na adres odpowiedni dla Twojego kraju:

Udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a w każdym wypadku najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania ważnego wniosku. Okres ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli Twój wniosek jest szczególnie skomplikowany - w takim przypadku powiadomimy Cię o tym.

Można również kontaktować się z nami pocztą zwykłą na następujący adres:

SRT GROUP
43-45 avenue de Clichy, 
75017 Paryż
Francja

Nasz inspektor ochrony danych to:

Inspektor ochrony danych Grupy La Poste,
CP C703 – 9, rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paryż, 
Francja

W jaki sposób złożyć reklamację?

Zobowiązujemy się współpracować z Tobą w celu rozwiązania wszelkich problemów, które możesz napotkać. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje wątpliwości, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.

W Wielkiej Brytanii:

Information Commissioner's Office - za pośrednictwem jego strony internetowej.

We Francji:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - za pośrednictwem strony internetowej.

W Hiszpanii:

Agencia Española de Protección de Datos - za pośrednictwem strony internetowej.

W Polsce:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO - za pośrednictwem strony internetowej.

W Portugalii:

Le Comissão Nacional de Proteção de Dados - za pośrednictwem strony internetowej.

We Włoszech:

Le Garante per la protezione dei dati personali - za pośrednictwem strony internetowej. 


 🔽 Kurierem

Jakie dane zbieramy i jak będą wykorzystywane?

Kiedy podejmiesz decyzję o zaproponowaniu firmie Stuart swoich usług w zakresie realizacji dostaw, potrzebujemy dostępu do niektórych Twoich danych osobowych.

Integracja

Podczas Twojej integracji w naszej firmie wykorzystujemy te dane w celu przetworzenia Twojego wniosku, skontaktowania się z Tobą, weryfikacji Twojej tożsamości i potwierdzenia uprawnień do pracy.

Nasza firma przechowuje te dane, nawet jeśli proces integracji nie został zakończony, aby zapewnić doskonalenie naszych usług i zapobiec przesyłaniu jakichkolwiek kandydatur stanowiących nadużycie lub oszustwo.

Dane biometryczne

W ramach zgłoszenia Twojej kandydatury oraz w celu weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom wymagamy przekazania nam kopii dokumentów tożsamości. Nagrywamy krótki film przedstawiający Twoją twarz. Korzystamy z usług wyspecjalizowanego dostawcy usług w celu przetwarzania Twoich danych biometrycznych w postaci skanów twarzy, które są następnie porównywane z Twoimi dokumentami tożsamości.

Dostawy

Twoje dane mogą być również wykorzystywane w ramach obsługi reklamacji naszych klientów lub odbiorców towarów, w ramach wewnętrznych potrzeb dotyczących naszego procesu doskonalenia jakości usług.

Przez cały czas tego przetwarzania zbieramy dane dotyczące połączenia w celu zapewnienia obsługi i doskonalenia naszej aplikacji oraz naszej strony internetowej. Wykorzystujemy te dane do opracowywania statystyk w celu doskonalenia naszych usług.

Reklama

Po zatwierdzeniu wniosku będziesz mógł założyć konto w aplikacji Stuart's Courier Mobile App (CMA). 

CMA będzie wykorzystywana do zbierania danych o lokalizacji tylko wtedy, gdy ustawisz swój status jako dostępny dla dostaw. To zbieranie danych będzie wykorzystywane przez nas do przydzielania dostaw, organizowania podaży i popytu oraz rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z trasami dostaw. Klienci i odbiorcy będą mogli również śledzić dostawę. Wreszcie, przechowujemy również rejestr Państwa dostaw, podjętych tras i kontaktów z klientami w ramach śledzenia dostaw, zapobiegania oszustwom i zarządzania sprawami sądowymi.

Jeśli wyraziłeś zgodę lub jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy kontaktować się z Tobą, aby informować Cię o produktach i usługach firmy Stuart oraz naszych partnerów.  

W większości przypadków, firma Stuart będzie kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomień w aplikacji. Będziesz mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania tych wiadomości. 

Należy pamiętać, że firma Stuart może również kontaktować się z Tobą, aby informować Cię o zmianach związanych z korzystaniem z naszych usług, na przykład o aktualizacjach naszych warunków świadczenia usług lub komunikacji w przypadku incydentów. Wiadomości te nie są uważane za marketing bezpośredni i nie możemy zaoferować opcji rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości. 

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania Twoich danych można znaleźć w poniższych tabelach.

Podstawy prawne

W poniższej tabeli przedstawione zostały podstawy prawne wykorzystywane przez firmę Stuart w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Cele 

Podstawy prawne

Realizacja usług 

Konieczność umowna

Przetwarzanie Twojego wniosku o rozpoczęcie pracy jako kurier

Uzasadnione interesy

Weryfikacja i uwierzytelnianie tożsamości (weryfikacja biometryczna) 

Wyraźna zgoda

Śledzenie korzystania z usług i pojazdów dostawczych (w tym usługi lokalizacyjne za pośrednictwem CMA)

Uzasadnione interesy

Reklama 

Zgoda (lub uzasadnione interesy, gdy mieliśmy z Tobą wcześniejsze relacje)

Rozwiązywanie sporów 

Uzasadnione interesy

Kategorie pozyskiwanych danych

Kategoria

Cele

Źródło

Odbiorcy

Okres 

przechowywania

Osobiste dane identyfikacyjne (np. Twoje imię i nazwisko)

 • Utworzenie konta i zarządzanie nim
 • Umożliwienie relacji handlowych z klientami
 • Weryfikacja tożsamości
 • Zapobieganie oszustwom
 • Obsługa reklamacji otrzymanych od klientów lub odbiorców towarów
 • Reklama 

 

 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Klienci
 • Do 6 miesięcy od ostatniego kontaktu w przypadku kandydatów
 • Do 5 lat po zamknięciu konta*

Dane kontaktowe (takie jak Twój adres e-mail)

 • W celu kontaktu z Tobą
 • Umożliwienie relacji handlowych z klientami
 • Obsługa reklamacji otrzymanych od klientów lub odbiorców towarów
 • Reklama 
 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Klienci
 • Do 5 lat po zamknięciu konta*

Dokumenty tożsamości (takie, jak paszport lub prawo jazdy)

 • Weryfikacja tożsamości
 • Spełnienie zobowiązań prawnych
 • Zapobieganie oszustwom
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Do 6 miesięcy od ostatniego kontaktu w przypadku kandydatów
 • Do 5 lat po zamknięciu konta*

Informacje finansowe (takie, jak dane bankowe)

 • Fakturowanie
 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • Do 5 lat po zamknięciu konta*
 • Fakturowanie
 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 • Faktury są przechowywane przez 10 lat od zakończenia roku obrotowego*

Dane dotyczące pojazdu (rodzaj, wskaźniki użytkowania)

 • Organizacja dostaw
 • Śledzenie dostaw
 • Doskonalenie naszych usług
 • Ty
 • Nasi partnerzy
 •  Spółki zależne
 • Nasi usługodawcy
 • Do 5 lat po zamknięciu konta*

Dane dotyczące logowania (takie jak adres IP)

 • Śledzenie dostaw
 • Doskonalenie naszych usług
 • Bezpieczeństwo naszych systemów
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Nasi usługodawcy
 • Do 1 rok po zamknięciu konta*

Historia dostaw

 • Fakturowanie
 • Śledzenie dostaw
 • Doskonalenie naszych usług
 • Obsługa reklamacji otrzymanych od klientów lub odbiorców towarów
 • Zapobieganie oszustwom
 • Ty
 • Stuart
 • Nasi usługodawcy
 •  Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Klienci
 • Do 5 lat po zamknięciu konta*

Dane dotyczące lokalizacji (takie jak współrzędne GPS za pośrednictwem CMA)

 • Śledzenie dostaw
 • Ty
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi usługodawcy
 • Spółki zależne
 • Do 3 miesięcy po realizacji dostawy*

Dane biometryczne (skany twarzy)

 • Weryfikacja tożsamości i uwierzytelnianie
 • Zapobieganie oszustwom
 • Nasi usługodawcy
 • Nasi usługodawcy
 • Usunięte po weryfikacji

*Zamknięcie konta w sposób zgodny z definicją w zamieszczoną w sekcji 14 naszych warunków ogólnych.

Możemy zostać zmuszeni do przetwarzania tych danych przez dłuższy okres w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu rozstrzygnięcia sporu lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów.

Firma Stuart nie sprzedaje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych jest przetwarzana w naszych biurach w Paryżu (Francja), Barcelonie (Hiszpania), Londynie (Wielka Brytania),Warszawie (Polska) i Mediolan (Włochy), a także przez niektórych usługodawców naszej firmy.

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam zarządzać naszą działalnością, w tym w odniesieniu do hostingu naszej aplikacji, komunikacji, którą możemy z Tobą prowadzić oraz przetwarzania płatności.

W tym zakresie czasami konieczne jest udostępnienie danych tym usługodawcom, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie usług. Udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodnie z zabezpieczeniami wyszczególnionymi w niniejszej polityce prywatności.

Gdy dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje prawa dotyczące poszanowania Twojej prywatności będą nadal chronione, korzystając z mechanizmów gwarancji określonych w rozporządzeniu RODO, zgodnych z zaleceniami organów nadzorczych, wraz z odpowiednimi środkami umownymi i technicznymi.

Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, udostępniamy dane osobowe organom rządowym, w tym organom podatkowym i policji.

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

Wprowadzamy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony oraz zabezpieczenia wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych. Obejmują one między innymi:

 • Środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych;
 • Ograniczenie dostępu do Twoich danych tylko dla osób, które rzeczywiście ich potrzebują;
 • Zobowiązanie, że nasi pracownicy, a także nasi usługodawcy i ich pracownicy są świadomi swoich obowiązków oraz podpisali odpowiednie klauzule umowne;
 • Ustanowienie procedur zarządzania możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji, w tym procedur powiadamiania Cię o takich naruszeniach w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani;
Niestety, żaden transfer danych nie jest całkowicie bezpieczny. Jeśli uważasz, że poufność Twoich informacji została naruszona, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą na adres dpo@stuart.com.

Jakie są Twoje prawa?

Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych ograniczonych okolicznościach, które w stosownych przypadkach określamy. 

Dostępność

Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat.

Obejmuje to prawo do zażądania od nas dalszych informacji, dotyczących następujących aspektów:

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • Cele przetwarzania danych;
 • Kategorie stron trzecich, którym dane mogą być przekazywane;
 • Okres przechowywania danych (lub kryteria stosowane do określenia tego okresu);
 • Inne prawa, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych przez naszą firmę.

Po upewnieniu się, że rzeczywiście jesteś osobą, której dotyczą określone dane lub jej należycie upoważnionym przedstawicielem, prześlemy Ci te informacje tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności jakiejkolwiek innej osoby (na przykład prawo do prywatności lub prawa własności intelektualnej innej osoby).

Skorygowanie

Masz prawo zażądać skorygowania wszelkich Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

W pewnych okolicznościach (na przykład, gdy dane osobowe są niezbędne w kontekście dochodzenia karnego) nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby.

Ograniczenie

Masz prawo ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 

To prawo ma zastosowanie w ograniczonych okolicznościach, na przykład, gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości Twoich danych.

Sprzeciw

Masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes naszej firmy. 

Aby skorzystać z tego prawa, musisz przekazać firmie Stuart powody związane z Twoją szczególną sytuacją, uzasadniające Twój sprzeciw. Firma Stuart może kontynuować przetwarzanie danych, a tym samym odrzucić Twoje żądanie, jeśli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w odniesieniu do Twoich interesów i praw lub jeśli dane są niezbędne do poczynienia niezbędnych ustaleń dochodzeniowych lub obrony roszczenia w ramach postępowania prawnego.

Przeniesienie

Masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innego usługodawcy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub wykonanie zawartej umowy.

Przekażemy Ci kopię Twoich danych, abyś mógł przekazać je innemu usługodawcy. Jeśli złożysz taki wniosek i będzie to technicznie możliwe, przekażemy dane bezpośrednio do tego innego usługodawcy w Twoim imieniu. Nie dokonamy takiego przekazania w przypadku, gdyby skutkowało to ujawnieniem danych należących do innej osoby.

Prawo do usunięcia danych lub „prawo do bycia zapomnianym”

Możesz wyegzekwować swoje prawo do bycia zapomnianym przez firmę Stuart. 

Możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy, w zakresie, w jakim ich zachowanie nie jest dłużej konieczne w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę Stuart lub jeśli wyraźnie wycofasz swoją zgodę (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych).

Prawo do bycia zapomnianym ma zastosowanie, chyba że dane muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne, ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu związanego z kontem, takiego jak nierozstrzygnięte roszczenie lub spór.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce, nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykonujemy żadnego profilowania dotyczącego Twojej osoby. 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wiadomość e-mail na adres odpowiedni dla Twojego kraju:

Udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a w każdym wypadku najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania ważnego wniosku. Okres ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli Twój wniosek jest szczególnie skomplikowany - w takim przypadku powiadomimy Cię o tym.

Można również kontaktować się z nami pocztą zwykłą na następujący adres:

SRT GROUP
43-45 avenue de Clichy, 
75017 Paryż
Francja

Nasz inspektor ochrony danych to:

Inspektor ochrony danych Grupy La Poste,
CP C703 – 9, rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paryż, 
Francja

W jaki sposób złożyć reklamację?

Zobowiązujemy się współpracować z Tobą w celu rozwiązania wszelkich problemów, które możesz napotkać. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje wątpliwości, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.

W Wielkiej Brytanii:

Information Commissioner's Office - za pośrednictwem jego strony internetowej.

We Francji:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - za pośrednictwem strony internetowej.

W Hiszpanii:

Agencia Española de Protección de Datos - za pośrednictwem strony internetowej.

W Polsce:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO - za pośrednictwem strony internetowej.

W Portugalii:

Le Comissão Nacional de Proteção de Dados - za pośrednictwem strony internetowej.

We Włoszech:

Le Garante per la protezione dei dati personali - za pośrednictwem strony internetowej. 


 🔽 Kandydatem do zatrudnienia

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych jest przetwarzana w naszych biurach w Paryżu (Francja), Barcelonie (Hiszpania), Londynie (Wielka Brytania),Warszawie (Polska) i Mediolan (Włochy), a także przez niektórych usługodawców naszej firmy.

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam zarządzać naszą działalnością, w tym w odniesieniu do hostingu naszej aplikacji, komunikacji, którą możemy z Tobą prowadzić oraz przetwarzania płatności.

W tym zakresie czasami konieczne jest udostępnienie danych tym usługodawcom, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie usług. Udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodnie z zabezpieczeniami wyszczególnionymi w niniejszej polityce prywatności.

Gdy dane osobowe są przekazywane stronie trzeciej znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje prawa dotyczące poszanowania Twojej prywatności będą nadal chronione, korzystając z mechanizmów gwarancji określonych w rozporządzeniu RODO, zgodnych z zaleceniami organów nadzorczych, wraz z odpowiednimi środkami umownymi i technicznymi.

Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, udostępniamy dane osobowe organom rządowym, w tym organom podatkowym i policji.

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

Wprowadzamy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony oraz zabezpieczenia wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych. Obejmują one między innymi:

 • Środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych;
 • Ograniczenie dostępu do Twoich danych tylko dla osób, które rzeczywiście ich potrzebują;
 • Zobowiązanie, że nasi pracownicy, a także nasi usługodawcy i ich pracownicy są świadomi swoich obowiązków oraz podpisali odpowiednie klauzule umowne;
 • Ustanowienie procedur zarządzania możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji, w tym procedur powiadamiania Cię o takich naruszeniach w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani;
Niestety, żaden transfer danych nie jest całkowicie bezpieczny. Jeśli uważasz, że poufność Twoich informacji została naruszona, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą na adres dpo@stuart.com.

Jakie są Twoje prawa?

Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych ograniczonych okolicznościach, które w stosownych przypadkach określamy. 

Dostępność

Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat.

Obejmuje to prawo do zażądania od nas dalszych informacji, dotyczących następujących aspektów:

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • Cele przetwarzania danych;
 • Kategorie stron trzecich, którym dane mogą być przekazywane;
 • Okres przechowywania danych (lub kryteria stosowane do określenia tego okresu);
 • Inne prawa, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych przez naszą firmę.

Po upewnieniu się, że rzeczywiście jesteś osobą, której dotyczą określone dane lub jej należycie upoważnionym przedstawicielem, prześlemy Ci te informacje tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności jakiejkolwiek innej osoby (na przykład prawo do prywatności lub prawa własności intelektualnej innej osoby).

Skorygowanie

Masz prawo zażądać skorygowania wszelkich Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

W pewnych okolicznościach (na przykład, gdy dane osobowe są niezbędne w kontekście dochodzenia karnego) nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby.

Ograniczenie

Masz prawo ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 

To prawo ma zastosowanie w ograniczonych okolicznościach, na przykład, gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości Twoich danych.

Sprzeciw

Masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes naszej firmy. 

Aby skorzystać z tego prawa, musisz przekazać firmie Stuart powody związane z Twoją szczególną sytuacją, uzasadniające Twój sprzeciw. Firma Stuart może kontynuować przetwarzanie danych, a tym samym odrzucić Twoje żądanie, jeśli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w odniesieniu do Twoich interesów i praw lub jeśli dane są niezbędne do poczynienia niezbędnych ustaleń dochodzeniowych lub obrony roszczenia w ramach postępowania prawnego.

Przeniesienie

Masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innego usługodawcy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub wykonanie zawartej umowy.

Przekażemy Ci kopię Twoich danych, abyś mógł przekazać je innemu usługodawcy. Jeśli złożysz taki wniosek i będzie to technicznie możliwe, przekażemy dane bezpośrednio do tego innego usługodawcy w Twoim imieniu. Nie dokonamy takiego przekazania w przypadku, gdyby skutkowało to ujawnieniem danych należących do innej osoby.

Prawo do usunięcia danych lub „prawo do bycia zapomnianym”

Możesz wyegzekwować swoje prawo do bycia zapomnianym przez firmę Stuart. 

Możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy, w zakresie, w jakim ich zachowanie nie jest dłużej konieczne w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę Stuart lub jeśli wyraźnie wycofasz swoją zgodę (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych).

Prawo do bycia zapomnianym ma zastosowanie, chyba że dane muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne, ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu związanego z kontem, takiego jak nierozstrzygnięte roszczenie lub spór.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce, nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykonujemy żadnego profilowania dotyczącego Twojej osoby. 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wiadomość e-mail na adres odpowiedni dla Twojego kraju:

Udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a w każdym wypadku najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania ważnego wniosku. Okres ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli Twój wniosek jest szczególnie skomplikowany - w takim przypadku powiadomimy Cię o tym.

Można również kontaktować się z nami pocztą zwykłą na następujący adres:

SRT GROUP
43-45 avenue de Clichy, 
75017 Paryż
Francja

Nasz inspektor ochrony danych to:

Inspektor ochrony danych Grupy La Poste,
CP C703 – 9, rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paryż, 
Francja

W jaki sposób złożyć reklamację?

Zobowiązujemy się współpracować z Tobą w celu rozwiązania wszelkich problemów, które możesz napotkać. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje wątpliwości, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.

W Wielkiej Brytanii:

Information Commissioner's Office - za pośrednictwem jego strony internetowej.

We Francji:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - za pośrednictwem strony internetowej.

W Hiszpanii:

Agencia Española de Protección de Datos - za pośrednictwem strony internetowej.

W Polsce:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO - za pośrednictwem strony internetowej.

W Portugalii:

Le Comissão Nacional de Proteção de Dados - za pośrednictwem strony internetowej.

We Włoszech:

Le Garante per la protezione dei dati personali - za pośrednictwem strony internetowej.